Astral Winter – Forest Of Silence

(For the English version please scroll down) Een nieuwe plaat vanaf het Australische eiland Tasmanië die uitkomt op je verjaardag, lijkt me een prima cadeau toch? Mij overkwam het vorig jaar en dan wel met de nieuwe release van Astral Winter, het project van Josh Young. Zijn vorige release ‘Perdition’ (2013) was heel andere koek vergeleken bij wat hij normaal maakt. ‘Forest Of Silence’ kwam op 28 november uit via Immortal Frost Productions.

Voor de mensen, die mijn recensies daadwerkelijk lezen, kan ik zeggen: pak die van Atra Vetosus en Lost In Desolation erbij en lees die naast ‘Forest Of Silence’. Josh heeft namelijk een forestofsilence-coverherkenbare stijl van muziek componeren, die in grove (en vaak ook zeer verfijnde specifieke) lijnen te horen is in alles wat hij maakt. Dit specifieke geluid komt ook in zijn nieuwste plaat voor Astral Winter naar voren.

Een direct voorbeeld kan al meteen worden gevonden bij het eerste nummer ‘Pathway To The Ancient Forest’. Met elf minuut dertig op de klok kun je al gauw denken dat een nummer met zo’n lengte eentonig en saai wordt. Bij de nummers van Josh ligt dat echter anders, ieder nummer is namelijk voorzien van verschillende lagen. Zo ook bij dit eerste nummer dus. Allereerst wordt je als luisteraar geprikkeld door het geluid van razende winden, een persoon die zich een pad waant door deze storm. Vervolgens komt er langzaam een steeds luider klinkende keyboard door de natuurgeluiden heen en zijn we onderweg. In dit nummer is vanaf moment één voel en hoorbaar dat het nummer steeds meer in intensiteit toeneemt, dit natuurlijk door de muziek maar ook het gevoel dat daarbij wordt gecreëerd. Naast de blazende stukken kent dit nummer ook vele mooie passages, zo wordt er gebruik gemaakt van melodieuze invloeden van keyboard, maar komen er ook gevoelige gitaarsolo’s, versterkt door piano, aan bod. Nog een leuk weetje: op dit nummer (en ook vijf en zeven) worden er gastvocalen verzorgd door niemand minder dan Josh Gee (samen met Young zit hij ook in Atra Vetosus en Lost In Desolation).

Na een grootschalig aanbod aan variatie in één nummer, herhalen we dit met een grote interesse in het tweede nummer ‘When Moonlight Evokes The Frozen Nights’ (duur: 10:56 minuut). Wederom krijgen we een breed spectrum te horen van muzikale genialiteit van de heer Young. Ook nu weer wordt het nummer voor een groot deel ingevuld door snel herhalende gitaarriffs met als ondersteuning prachtige composities gespeeld op keyboard. Wat in dit nummer anders is dan in de vorige: op gastzang worden er nu cleane vocalen gezongen, wat het nummer weer wat extra emotie meegeeft.

Goed, op deze manier kan ik de resterende vijf nummers ook nog bij langs gaan, maar ik ben dan bang dat ik teveel in herhaling ga vallen. Ik zal het dus maar kort samenvatten: wat is dit een GEWELDIG album! Elk nummer is werkelijk tot in de puntjes verzorgd en dat is ook duidelijk hoorbaar aan de balans in lagen in ieder nummer. Door de totale speeltijd op dit album kan er een idee ontstaan dat het een eentonig en misschien wel saai album is. Niets van deze gedachten is terecht, namelijk: het album barst van de afwisseling, maar niet teveel binnen een nummer om het een brij te laten worden. Kortom, Josh, je stelt mij nooit teleur met jouw muziek, ga zo door en ik kijk nu al uit naar de volgende release waar jij aan mee hebt gewerkt.

Cijfer: 10/10

Nu verkrijgbaar.

Muziek en afbeelding verkregen via het label: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Astral Winter:

https://www.facebook.com/astralwinter0

Geschreven door Thomas Bulten ADN voor AlbumFeeds.com

 

English version:

A new album coming from the island Tasmania of Australia and its release date is set on your birthday, sounds like a great birthday gift right? This happened to me last year with the latest release by Astral Winter, one of the projects by Josh Young. His previous release ‘Perdition’ (2013) was something completely different compared to what he normally produces. ‘Forest Of Silence’ was released on November 28th through Immortal Frost Productions.

To the people who actually take the effort to read my reviews: take my earlier ones of Atra Vetosus and Lost In Desolation and put them next to the music on ‘Forest Of Silence’. I write this, forestofsilence-coverbecause Josh has a very unique sound in all of his bands and this is recognisable as his sound. These specific lines are also clearly noticeable on this latest album by his band Astral Winter.

The first song called ‘Pathway To The Ancient Forest’ already is a nice example of what you will hear on this album. With a running time of eleven minutes and thirty seconds you might think that this song sounds a bit boring or monotonously. These thoughts are incorrect when you listen to the songs Josh composes, because each song is built in different layers. From the very start you’ll be triggered as the listener by the sound of a raging wind and one person who tries to find his way through this storm. After this short introducing period a slowly increasing loudness on keyboard comes in and by this we know the song is on the move. As soon as the song starts, you can feel and hear that the intensity of sound elevates over time, this of course by the music, but also the feeling that it gives you. Next to the blasting parts there are also loads of beautiful and melodic parts. These melodic parts are carried mostly on keyboard but also with wonderful guitar solos combined with piano. Another funny fact: in this song (and also five and seven) there is a guest vocalist and this is no one other than Mr. Josh Gee (he is also in Atra Vetosus and Lost In Desolation together with Josh Young).

After a great range in various melodic greatness in just one song, we repeat it all over again in the next song called ‘When Moonlight Evokes The Frozen Nights’ (duration: 10:56 minutes). Once again a wide spectrum of sound is brought to you and it is a real showcase of musical geniality by Mr. Young. This second track is also mainly filled with fast repeating guitar riffs with the important support of beautifully played melodic music on keyboard. What in this song is different compared to the previous one: again there are guest vocals, but this time they are clean and by this some extra emotion is added.

Well, I could of course continue to describe this album going through every song on this album, but I am afraid I will repeat myself over and over again. So summarised in just a few words: what an AMAZING album this is! Every song is brought to perfection in the smallest details and this is clearly noticeable by the balance between all layers within the tracks. When you look at the total running time, you might think that this album is too long and even may become a little boring after a while. Well, none of these thoughts are correct. The album is full of various rhythms and emotions, but the songs are not overloaded. So all in all: Josh, you never disappoint me with your music, keep it up like this and I am already looking forward to your next release.

Rate: 10/10

Available now.

Music and image obtained through the label: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Astral Winter:

https://www.facebook.com/astralwinter0

Written by Thomas Bulten ADN for AlbumFeeds.com

Geef een reactie