Onheil – Storm Is Coming

(For the English version, please scroll down) Het is weer tijd voor een band van Nederlandse bodem. Onheil is een band die al wat jaren meedraait in de metal scene. Het begon allemaal in 1999 om precies te zijn. Na meerdere jaren ploeteren kreeg de band de eer die het verdient, namelijk met meerdere shows samen met bands als Mayhem, Belphegor, Vader en Entombed. In 2009 bracht Onheil haar album ‘Razor’ uit en deed dat via het Duitse Cyclone Empire. Dit jaar zal de nieuwe plaat ‘Storm Is Coming’ uitkomen op 5 september en dit zal wederom via Cyclone Empire zijn.

Het album wordt ingeluid door de basgitaar in het nummer ‘Embrace The Chaos’. Heerlijke lage tonen die daarna Onheil_StormIsComing_200dpiabrupt worden verstoord door de rest van de band. Een goede start, je wordt als het ware nieuwsgierig gemaakt door het geluid van alleen de basgitaar en wordt daarna eigenlijk direct van je stoel geblazen. Onheil telt 3 gitaristen, dit valt echter niet slecht bij mij. Door deze extra gitaar krijgt de muziek een voller geluid en gaat heerlijk samen met de knallende drums en dreunende bas.

Na het geweld van het eerste nummer volgt ‘Kill Tomorrow’. Deze wordt ingezet met een vervormde stem wat haast lijkt of Hades de tekst inspreekt. Vervolgens begint het nummer echt en dat gebeurd op een goede manier. Dit nummer zit vol geweldige melodielijnen die heerlijk samen gaan met het geweld van de drums.

Het titel nummer ‘Storm Is Coming’ heeft met bijna 7 minuten de langste speeltijd op het album. Het begint eerst rustig met het geluid van regen. Hier komt echter na een klein poosje onweer en het geluid van sirenes bij. Stilte voor de storm dus? Ja, want na deze intro komt de storm pas echt op. Met heerlijke snelle gitaar riffs die kan worden gezocht tussen thrash en power metal. Deze riffs lopen goed samen met de basgitaar, drums en de geweldige grunt.

Wanneer ik naar de titels van de nummers kijk springt er één echt uit, namelijk ‘Dronkenschap In Duisternis II’. Dit nummer heeft een Nederlandse titel en wordt zodoende dan ook in het Nederlands uitgevoerd. Een leuk afwisselend nummer tussen al die Engelstalige nummers.

Al met al kom ik tot de volgende conclusie: wow wat een vette plaat. Het album zit vol met melodie en ik heb het vermoeden dat de hardheid samen met de melodie het resultaat kan zijn van een extra gitarist. De nummers hebben allemaal een lekkere opbouw en de mix is ook om je vingers bij af te likken. De thematiek van titel ‘Storm Is Coming’ is mysterieus, maar na een eerste luistersessie moet ik toch al gauw zeggen dat het goed geplaatst is. Deze plaat blaast namelijk als een storm! Aanrader dus als je het mij vraagt.

Cijfer: 9.5/10

Verkrijgbaar vanaf 05-09-2014

Platenmaatschappij: Cyclone Empire

https://www.facebook.com/CycloneEmpire

http://www.cyclone-empire.com/

Onheil:

https://www.facebook.com/OnheilMusic

Muziek en afbeelding verkregen via Cyclone Empire

Geschreven door Thomas Bulten voor AlbumFeeds.com.

 

English version:

It is time again for a band from Dutch soil. Onheil is a band with a long history in the metal scene. It all started in 1999 to be precise. After several years of hard work, the band received the honour they deserve: performing with bands such as Mayhem, Belphegor, Vader and Entombed. In 2009 their album ‘Razor’ was released through the German record company Cyclone Empire. This year Onheil’s latest album called ‘Storm Is Coming’ will be released on the fifth of September and this will again be through Cyclone Empire.

The album starts off with the bass guitar in the song called ‘Embrace The Chaos’. Wonderful low riffs that are promptly disrupted by the rest of the band. A great start, I was made curious for the rest of the song by the solo of the bass guitarist and was blown out of my chair right after that. Onheil counts three guitarists, this however does not have a negative effect on me. By this extra guitarist, the music gets a thicker sound and combines perfectly with blasting drums and the deep bass guitar.

After the brutal First song, ‘Kill Tomorrow’ follows. The beginning of the song is brought by some distorted vocals that looks like Hades himself recorded it. Then the song really starts and this happens in a great way. This song has loads of melodies that fit perfectly with the violence brought by drums.

The title track ‘Storm Is Coming’ has the longest running time with almost seven minutes. It starts off quite quietly with the sound of rain. After a short while the sound of thunder and sirens come up in the background along with the rain. Silence before the storm? Well yes, because the storm really unfolds after this intro. With deliciously fast guitar riffs which could be find somewhere between thrash and power metal. These riffs are perfectly composed together with the bass guitar, drums and the amazing grunt.

When I look at the track list of the album, one song really catches my attention. ‘Dronkenschap In Duisternis II’ is a Dutch title and is also brought in the Dutch language. A nice change between al the English songs.

All in all I came to the following conclusion: wow what an awesome album! ‘Storm Is Coming’ has loads of melody and I think that this is because of the extra guitar player. The songs all have a great build up and the mix is also perfect. The thematic aspect of the title is mysterious, but after a first listening session I came to the conclusion that it is well placed. This album is like a storm! A recommendation to your collection in my opinion!

Rate: 9.5/10

Available from 05-09-2014

Record label: Cyclone Empire

https://www.facebook.com/CycloneEmpire

http://www.cyclone-empire.com/

Onheil:

https://www.facebook.com/OnheilMusic

Music and image obtained through Cyclone Empire

Written by Thomas Bulten for AlbumFeeds.com.

Geef een reactie