Apnea – Silent Cities

(For the English version please scroll down) Met de band Apnea gaan we even twee jaar terug in de tijd. Deze twee mans band afkomstig uit Auckland (Nieuw Zeeland) is gevormd in 2011 door Drew Reid. Hij verzorgd de meeste instrumentarium binnen de band en hij wordt gesteund door Ben Mikkelsen  op gitaar. In december 2011 is de EP ‘Silent Cities’ opgenomen en deze is in 2012 uitgebracht via het Belgische label Immortal Frost Production.

Zoals al wordt gezegd is dat ‘Silent Cities’ een EP is, toch heeft het nog steeds met 5 nummers een duur van 24 silentcitiesminuten. De CD begint met het nummer ‘Mediums’. Dit nummer begint met een soort knal van gitaar en drums, maar gaat vervolgens over in een zacht en duister gitaar spel met ondersteuning van bas gitaar en piano. Het intro gaat nog een tijdje door met deze melodie maar nu dreunt de bas gitaar er over heen. Na dit stuk begint het pas echt, dikke blazende black metal is wat er wordt geproduceerd. Harde blazende blastbeats, een diepe rauwe grunt en duister gitaar spel. Na dit geblaas keert de rust weer enigszins terug en loopt het nummer met een ietwat death metal achtige drum stijl naar het einde toe. Een goed begin.

Na dit eerste veelzijdige nummer volgt het nummer ‘She Is’. De riffs en melodielijnen doen mij een beetje denken aan een combinatie tussen Immortal en Gorgoroth. Een goede combinatie moet ik zeggen. Naast dit geblaas is er ook een melodieus stuk met af en toe lira achtige tonen  op de achtergrond. Dus wederom een mooi divers nummer. ‘Mibi’ start met het geluid van regen en kabbelt instrumentaal lekker voort. De bas is prominent aanwezig en geeft het tempo van het nummer aan. Naar mijn mening een goed wegdroom nummer.

‘Sleeping Horses’ heeft een knallend begin maar loopt daarna in een rustiger stuk. Net als in de vorige nummers zit er in deze ook weer een aantal tempo wisselingen. Dit houdt het nummer erg aangenaam en dynamisch. Het laatste nummer ‘Sve’ is erg rustig en zorgt voor een helder einde met piano, akoestische gitaar en weer een soort van lira op de achtergrond.

Al met al vind ik dit een interessante EP. De nummers zijn erg divers in tempo en dit maakt het zeer aangenaam om naar te luisteren. Ook zijn alle muziek instrumenten duidelijk te horen en goed in balans, goed gedaan heren en ik kijk al uit naar een vervolg. Een volledig album misschien?

Cijfer: 7.0/10

Nu Verkrijgbaar.

Platenmaatschappij: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Apnea:

https://www.facebook.com/ApneaNZ

Foto en muziek via Immortal Frost Productions verkregen.

Geschreven door Thomas Bulten voor AlbumFeeds.com

 

English Version:

We are going back two years in time with the band Apnea. This two headed band is from Auckland (New Zealand) and was formed in 2011 by Drew Reid. He is taking care of most of the instruments and is assisted by Ben Mikkelsen on guitar. In December 2011 their EP ‘Silent Cities’ was recorded and was released in 2012 through the Belgian label Immortal Frost Production.

Like said earlier, ‘Silent Cities’ is an EP, it still includes five songs with a total running time of 24 minutes. The CD starts off with the song ‘Mediums’. This song begins with a sort of bang by guitar and drums. After that it flows into a soft and dark guitar part with a supporting bass guitar and piano. The intro continues for some time, but this time the bass has a leading role. After this part the the gears are shifted up with blasting black metal. Loud and aggressive blast beats, a darkly raw grunt and dark guitars. After the blasting black metal the calmness returns a bit and the song ends with a somewhat death metal like ending on drums. A very nice start of the CD.

After  the variety in the first song, the next song is ‘She Is’. The riffs and melodic lines brings a combination of Immortal and Gorgoroth to my mind. A good combination I must say. Next to this blasting metal there is a nice and melodic part as well with every now and then some lira-like tones in the background. So once again a nice song with great variety. ‘Mibi’ starts off with the sound of rain and a nicely calm pace. The bass is clearly noticeable and sets the pace of the song. In my opinion a great song to dream away.

‘Sleeping Horses’ contains a blasting start, but after this a slower pace comes in. Just like the previous songs there are some changing paces within the song. This keeps the song interesting to listen to and also keeps it dynamic. The last song ‘Sve’ is a calmly one and contributes to a soft and clear ending of the album. This is brought by piano, acoustic guitar and again a sort of lira sound in the background.

All in all I must say that in my opinion this is a great and interesting EP. The songs are al diverse in pace and this is a pleasure to listen to. The sound is great and all instruments are clearly noticeable. Job well done guys and I am looking forward to more. A full length album perhaps?

Rate: 7.0/10

Available now.

Record label: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Apnea:

https://www.facebook.com/ApneaNZ

Picture and Music obtained through Immortal Frost Productions.

Written by Thomas Bulten for AlbumFeeds.com

Geef een reactie