Atra Vetosus – Ius Vitae Necisque

(For the English version please scroll down) Toen ik het bericht kreeg van de bandleden van de Australische atmosferische black metalband Atra Vetosus, dat hun nieuwste release eraan zat te komen, slaakte ik een dikke ‘YES’. Zo ondertussen mag ik mij een fan noemen van de band en ben dan ook erg content weer nieuw materiaal te mogen horen. In 2013 verscheen de langspeler ‘Voices From The Eternal Night’. In 2014 schreef ik hier een recensie over en het was destijds nog volkomen nieuwe muziek voor mij. Er was meteen liefde op het eerste oor.  De eerste ontmoeting is verlopen via het Belgische label Immortal Frost Productions, via hen wordt ook de EP ‘Ius Vitae Necisque’ uitgebracht.

Ja, de inleiding zei het al. Na in 2013 een langspeler te hebben uitgebracht, brengt de band nu een EP op de markt. De EP telt slechts één nummer: ‘Ius Vitae Necisque’. Dit is echter wel een IusVitaeNecisquenummer van ruim 22 minuten en doet wat ik ondertussen van de heren gewend ben: veel mooie melodieuze lijnen, harde atmosferische black metal gedeeltes en de onontkoombare natuurgeluiden.

En met die natuurgeluiden gaan we van start: regen, onweer en het ruizen van de wind. Na 40 seconden komt daar de ondersteuning van keyboard bij en vallen we in het atmosferische gedeelte van het nummer. Dit stuk gaat ongeveer vier minuten door en weet mij volledig in zijn greep te houden.

Na dit eerste deel voegen de gitaren, basgitaar en drums zich bij de voortgaande atmosferische muziek. Dit vloeit vervolgens mooi over in de bekende atmosferische black metal die de band op de voorgaande langspeler ook al liet horen. De ijzige stem van Josh Gee past perfect bij de herhalende riffs gespeeld door Josh Young en Damon Parker. Josef Bound ratelt hier mooi hard overheen op drums, maar weet ook gas terug te nemen in de meer melodieuze momenten. Op basgitaar levert Matthew Lopez een knap staaltje werk door duidelijk hoorbare diepgang in de muziek te brengen. En we hebben nog maar twee gedeeltes uit het nummer gehad.

Na negen en een halve minuut stopt het geblaas en krijgen we een gevoeligere kant in muziek te horen. Iets wat ook al voorbij gekomen is op het album ‘Perdition’ (van Young’s soloproject Astral Winter) is een compositie met piano en akoestische gitaar. Percussie volgt ook samen met basgitaar en later ratelt er ook nog een gitaarsolo tussendoor.

Na dit prachtige melodieuze stuk belanden we weer in een vrije val van muziek. Het blazende stuk keert weer terug en meteen ratelt de muziek er weer lustig op los. Dit vervaagt na een tijdje en belanden we weer bij de geluiden die ook in het intro voorbij kwamen.

Het laatste deel bevat weer veel akoestiek. Samen met symfonische geluiden van synthesizer wordt dit laatste deel vooral gedragen door een akoestische gitaar. Hiermee komen we langzaam maar zeker op een dromerige manier aan bij het einde van het nummer en daarmee ook aan het einde van de EP.

Wow, wat een EP. Doorgaans is het lastig om een album met slechts één nummer te recenseren, maar de woorden bleven bij dit nummer maar komen. Eigenlijk kan ik ook niet spreken van slechts één nummer. ‘Ius Vitae Necisque’ heeft namelijk meerdere hoofdstukken. Ieder deel kenmerkt zich door haar eigen geluid. Melodieuze stukken met veel akoestiek worden afgewisseld door de atmosferische black metal zoals ik ondertussen gewend ben van de heren. Kortom, mijn dank is groot en ik kijk nu al uit naar een volgende release!

Cijfer: 9/10

Verkrijgbaar vanaf: 25-01-2016

Muziek en afbeelding verkregen via het label: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Atra Vetosus:

https://www.facebook.com/atravetosus

http://atravetosus.com/

Geschreven door Thomas Bulten voor AlbumFeeds.com.

 

English version:

When I got the message from the members of the Australian atmospheric black metal band Atra Vetosus that they are about to release a new album, I shouted out ‘YES’. I can call myself a fan of their work and I am very happy to hear something new. In 2013 they released their full-length album ‘Voices From The Eternal Night’. I wrote a review about that album in 2014 and at that time the music was totally new to me. There was love at first hearing. The introduction to this music came through the Belgian label Immortal Frost Productions. This EP called ‘Ius Vitae Necisque’ will be released through this label as well.

Yes, in the introduction I already said it: after releasing a full-length in 2013, the band is back on the market with a new EP. This EP contains just one song: ‘Ius Vitae Necisque’. It seems very IusVitaeNecisqueconcise, but this song is over 22 minutes long and sounds like I am already used to: a beautiful melodic line, loud atmospheric black metal parts and the common sounds of nature.

And we start with Mother Nature: rain, thunder and the wind kick off the song. After 40 seconds the sound of a keyboard comes in and we arrive at the atmospheric part of the song. This goes on for about four minutes and really knows how to grab my full attention.

After this intro the guitars, bass guitar and drums come in as well and play along with the atmospheric music. This part is all about the atmospheric black metal just like they played on their previous full-length album. The icy vocals by Josh Gee are a perfect fit with the fast repeating guitar riffs by Josh Young and Damon Parker. Josef Bound blasts loud on drums, but slows down a bit on the moments where the music is more melodic. On bass guitar Matthew Lopez delivers a wonderful job with adding more depth into the song.  It’s amazing already and we have only had two chapters so far.

When the timer hits nine and a half minutes, the blasting atmospheric black metal stops and we get to know the more sensitive side of this song. Some music that I had already heard on the album ‘Perdition’ (the solo project of Young called Astral Winter) is played in this part: a composition consisting of piano and acoustic guitar. Percussion and bass guitar come in after some time and there’s also a rattling guitar solo involved.

We end up in a free fall of music again right after the previous melodic part. The blasting of atmospheric black metal returns and rattles deliciously. This fades out after a while and this is where we go back to the sound that we heard in the intro.

The last part of this song again contains a lot of acoustic music. Together with the symphonic sounds on synthesizer, the main instrument is the acoustic guitar. At this part we’re coming closer to the end of this 22 minute journey and we’re leaving it in somewhat of a dream-state.

Wow, what an EP. Normally it is a difficult task to write a review about just one song. This time however the words kept coming and it was really easy to put them in writing. Actually I can’t talk about just one song. ‘Ius Vitae Nevisque’ is actually a song that is divided in several chapters. Each has its own sound and emotion. Melodic parts with a lot of acoustic music and atmospheric black metal follow each other fluently. The music met my expectations, just like they’ve always done. So all in all, a big thank you for this music and I cannot wait until the next release!

Rate: 9/10

Available from: 25-01-2016

Music and image obtained through the label: Immortal Frost Productions

https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions

http://immortalfrostproductions.com/

Atra Vetosus:

https://www.facebook.com/atravetosus

http://atravetosus.com/

Written by Thomas Bulten for AlbumFeeds.com.

 

Geef een reactie