Destitution – Beware the Fury of the Patient Man

For the English version, please scroll down.

Onlangs vierde Destitution zijn 7e verjaardag op 12 mei. Toeval of niet, toen kwam ook hun debuut album genaamd ‘Beware the Fury of the Patient Man’ uit. De band bestaat sinds 2007 en komt uit de provincie Groningen en brachten in 2011 al een heerlijke EP uit.

Zoals al gezegd is dit het debuut album van de heren uit Groningen, het bevat 10 nummer en klokt bijna drie kwartier. Drie kwartier aan thrash metal van de hoogste plank. Het album start met Mr. Greed. Het begint vrij theatraal met drums en logge gitaar partije. Al snel komt een melodische gitaar erbij, na het korte intro wordt het al snel headbangen geblazen. Wanneer de vocalen invallen wordt het qua ritme versneld, de vocalen klinken lekker agressief. Wat ook vaak terugkomt in dit nummer zijn melodische gitaarriffs. Het doet mij vrij veel denken aan Kreator, heerlijke old school thrash metal.destitution

Criticize begint rustig met een gitaar riff. Dit nummer werd al enige tijd live gespeeld en heeft ook een hoog live gevoel. Wat ik hier erg mooi in vind zijn de gitaarpartijen, recht voor zijn raap en melodisch op zijn tijd. De ritme wisselingen in het nummer gaan ook erg soepel, puik werk. Dit doet mij denken aan thrash zoals die destijds werd gemaakt door Metallica en Exodus.

Guilty Until Proven Innocent was al eerder uitgebracht door de band via soundcloud. Dit nummer bevat meerder tempo wisseling en een aantal korte riffs. De vocalen klinken lekker opgefokt en krachtig, de solo is heerlijk getimed en klinkt erg goed. Affinity is een stuk rustiger ten opzichte van de rest. Vrij cleane vocalen die goed zijn gezongen en veel gevoel over weten te brengen, erg goed gedaan! Dit bewijst maar weer eens dat niet alle nummers op de CD op maximale snelheid hoeft te worden gespeeld.

Destitution heeft een zeer sterk debuut album afgeleverd. Bijna alle nummers bevatten meerdere tempo wisselingen waardoor niks saai wordt. Muzikaal zit dit op en top in elkaar. Als je thrash metal een warm hart toedraagt, net zoals ik, dan is dit verplichte aanschaf.

Cijfer: 9,0/10

Nu verkrijgbaar via de band

Destitution
https://www.facebook.com/destitutionthrash
http://www.destitution.nl/

Muziek en albumcover verkregen via de band.

Geschreven door Bart Schaaphok voor AlbumFeeds.com

Recently the Dutch band Destitution celebrated their 7th  birthday. Coincidence or not but their debut album called ‘‘Beware the Fury of the Patient Man’ was released on that same day, the 12th of May.  The band started in 2007 and have released an excellent EP in 2011.

As said before this is the debut album from Destitution, it contains 10 songs and clocks almost 45 minutes. This is thrash metal at its best. The album starts with Mr. Greedy. It starts quite theatrical, with drums and slow guitars, soon the melodic guitar jumps in and after the short intro of the song the time to bang your head has come. When the vocals kick in the pace is faster, the vocals sound aggressive. A thing that is featured often in this track are the melodic guitar riffs. It reminds me a lot to Kreator, awesome old school thrash metal.

Criticize begins with a guitar riff. This song has been played live quite a lot now. The guitar parts are straight in your face and melodic when it needs to be melodic. This pace changes in the song are well done. This song reminds me to the thrash metal that was played in the 80’s by Metallica and Exodus.

Guilty Until Proven Innocent has been posted online before throughout their soundcloud profile. This song has some rhythm changes and some short riffs. The vocals are nicely aggressive and powerful, the solo is well timed and sounds really great. Affinity is quite slower at pace when you compare it with the other songs. Clean vocals with a lot of feeling in it, very good job! This proves again that not every song has to be as fast as it can get.

Destitution has released a good debut album. Almost all songs feature pace changes which keeps it all very interesting. If you like thrash metal, just like I do, you have to buy this album.

Rate: 9,0/10

Now available through the band

Destitution
https://www.facebook.com/destitutionthrash
http://www.destitution.nl/

Music and images obtained from the band

Written by Bart Schaaphok for AlbumFeeds.com

Geef een reactie