Erwin van Oostenbrugge

Erwin van Oostenbrugge is met zijn 17 jaar (een van) de jongste(n) bij AlbumFeeds. Naast school is hij actief als gitarist, zanger en songwriter van de christelijke (Prog)Rockband Herald (http://herald.webklik.nl), maar ook als blogger, schrijver en dichter op zijn eigen blog www.van-oostenbrugge.nl/ernbieblog en als fotograaf en schrijver bij de Quatsch (beste schoolkrant van Nederland 2010 en 2014). Zijn muzikale interesse is erg breed, maar ligt voornamelijk bij de Jazz- en Rockgerelateerde muziek.

Erwin van Oostenbrugge is with 17 years of age (one of) the youngest at AlbumFeeds. Besides going to school, he’s active as guitarist, singer and songwriter of Christian (Prog)Rock band Herald (http://herald.webklik.nl), as well as a blogger, writer and poet on his own blog www.van-oostenbrugge.nl/ernieblog and as photographer and writer at Quatsch (best Dutch school magazine 2010 and 2014). His musical interests are quite versatile, but are mainly oriented on Jazz- and Rock related music.

19 reacties

Geef een reactie