Simple Plan (+ ROAM & The Bottom Line) @ Oosterpoort, Groningen 09-05-2016

(For the English version please scroll down.)

Simple Plan, de band van de liedjes die we vroeger als rebelse tieners luisterden bestaat nog steeds, dus reisde ik af naar de Oosterpoort in Groningen om te zien en te horen hoe een Simple Plan-show er tegenwoordig aan toe gaat. Het nieuwste album dat dit jaar verschenen is (‘Taking One For The Team’) vond ik stiekem best wel leuk, net als bijvoorbeeld ‘Welcome To My Life’ en ‘I’m Just A Kid’ van vroeger. Zou het publiek voornamelijk mijn leeftijd hebben en voor nostalgische redenen aanwezig zijn? Dat blijkt niet het geval, want zodra ik de zaal binnenloop tref ik een van mijn ongeveer tien jaar jongere collega’s die minstens zo enthousiast uitkijkt naar de show. Vooraan staan een aantal meiden met ballonnen en net zoals ik een feesthoedje, want het is de verjaardag van zanger Pierre Bouvier. Dat belooft een feestje te worden!

DSC_0037Maar voor het zover is betreedt eerst The Bottom Line het podium. De band uit het Verenigd Koninkrijk maakt vrolijke poppunk die zo op het eerste gehoor niet heel bijzonder klinkt maar wel vol energie wordt gebracht. Ondanks dat het in de zaal vrij warm is en dat het nog vrij vroeg is springt iedereen in het publiek al vrolijk mee. Ook als er een liedje volgt waarbij de zanger vraagt of iedereen zijn of haar middelvingers naar hem op wil steken pakt het volledige publiek die kans en doet mee. Een cover van Wheatus’ ‘Teenage Dirtbag’ wordt ook luidkeels meegezongen. Ook aan het inmiddels toch echt wel cliché “jullie gaan allemaal zitten op jullie hurken en opspringen als ik dat wil” wordt vol enthousiasme meegedaan. Als er mensen in het publiek waren die The Bottom Line nog niet kenden hebben ze er nu vast een paar volgers op Facebook of Instagram bij.

DSC_0076Na een korte pauze horen we een radio-intro en is het de beurt aan ROAM. Hun muziek klinkt als poppunk met een hardcorepunkrandje en wordt vol energie en overtuiging gebracht. Zo energiek dat de zanger per ongeluk de gitarist een schopt verkoopt en die daardoor z’n plectrum verliest. Een paar nummers later maakt de zanger spontaan een achterwaartse salto en dan is het tijd voor een akoestisch nummer. “We zijn het niet gewend om nummers akoestisch te spelen maar we gaan het nu toch echt doen! Nee, niet je duimen omhoog, je telefoons! Het kost je maar 5% batterij, kom op, je komt echt nog wel veilig thuis.” Gevolgd door een grapje over hoe alle Nederlanders fietsen en fietsen gevaarlijker zijn dan trams volgt het liedje ‘Tracks’. Helaas niet zo zuiver als gehoopt. Akoestisch is toch echt niet hun ding vrees ik. Na nog een aantal nummers die een stuk beter uit de verf komen (waaronder ‘Hopeless Case’) is het optreden abrupt afgelopen.

DSC_0119Nadat het hele podium weer omgebouwd is en ik een paar foto’s heb gemaakt van alle ballonnen en meisjes met feesthoedjes op de eerste rij is het tijd voor Simple Plan. Gezien ik de eerste drie nummers in de fotopit sta heb ik over ‘Opinion Overload’, ‘Jet Lag’ en ‘Jump’ niet zoveel te zeggen, behalve dat het prima klonk en er mooie foto’s gemaakt zijn. Daarna wordt klassieker ‘I’d Do Anything’ ingezet; iedereen klapt mee en de bandleden showen hun dansmoves. “Dankjeweeeeel! Hollaaaand!” roept Pierre, en gelukkig corrigeert hij zichzelf direct door er ook nog “Niederlaaaaand!” achteraan te roepen. Na een praatje en een grapje (“Het is echt mijn verjaardag vandaag trouwens, ik ben nu 26, alles dat jullie op het internet lezen is een leugen.”) volgen ‘Boom!!’ en ‘Welcome To My Life’. Alles wordt nog steeds uit volle borst meegezongen door het publiek.

DSC_0135Na een uiteindelijk tamelijk geslaagde poging om “Groningen” uit te spreken worden ‘Take My Hand’ en daarna ‘Kiss Me (Like Nobody’s Watching)’ ingezet. Terwijl Pierre even op adem komt mag bassist David ook z’n zegje doen: “Bedankt! Hebben jullie het leuk? Jullie dansen fantastisch! Groove mee!” Meisjes vooraan in het publiek beginnen met ‘Happy Birthday’ zingen, gevolgd door ‘Bier en tieten’, wat de band erg lijkt te kunnen waarderen. ‘Singing in the Rain’ volgt; wat opvalt is dat niet alleen zanger Pierre goed bij stem is, maar dat ook de harmonieën van de rest van de band zuiver zijn. De zaal is nog steeds niet moe en het hele publiek, inclusief de geluidsman achterin de zaal deint mee. Daarna volgt een heuse partymedley (met oa. ‘Don’t Believe It Just Watch’ en ‘I Can’t Feel My Face When I’m With You’). De supportacts duwen een groot cadeautje het podium op en zijn zelf ook ingepakt. Uit het cadeautje springt een gozer gekleed in alleen een boxershort met een bordje dat “Happy Birthday” zegt. Pierre krijgt een bord met “Birthday boy” om z’n nek en er is zelfs taart met kaarsjes. Als hij zich nou niet echt jarig voelt weet ik het ook niet meer.

DSC_0252Nadat de taart en de bijna naakte gast weer van het podium zijn verdwenen wordt ‘Can’t Keep My Hands Off Of You’ ingezet, gevolgd door ‘Nostalgic’. Pierre springt het publiek in een terwijl hij zingt maken zoveel mogelijk mensen een selfie met hem. ‘Summer Paradise’ volgt, en ineens zijn er reuze strandballen, want wat is een feestje zonder reuze strandballen. Na ‘Crazy’, ‘I’m Just A Kid’ en “Dank jullie wel dat we nog bestaan want we kunnen dit alleen doen met jullie als fans” verlaat de band het podium, om na “We want more” wat al gauw weer verandert in “Bier en tieten” terug te komen voor de toegift, die bestaat uit ‘Shut Up’, ‘Perfect World’, ‘This Song Saved My Life’ en tot groot genoegen van ondergetekende: ‘Perfect’.

DSC_0211Een concert van Simple Plan staat gelijk aan een uitstekende avond. Ik heb gelachen, gedanst en zelfs een traantje weggepinkt tijdens ‘Perfect’. De band staat nog steeds met veel plezier en enthousiasme op het podium en dat werkt aanstekelijk voor het publiek. De nummers worden strak uitgevoerd en de zang is zuiver. Ondanks de seksuele innuendo’s (die gelukkig een stuk minder zijn dan bij All Time Low) is Simple Plan leuk voor een wijd spectrum aan leeftijden. Misschien werkt het een beetje als een tijdmachine, ook voor de band die niet hard ouder lijkt te worden.

 

Geschreven door Veerle van Melsen voor Albumfeeds.com

(Deze foto’s en meer zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Albumfeeds.)

 

Simple Plan: https://www.facebook.com/simpleplan

ROAM: https://www.facebook.com/roamuk

The Bottom Line: https://www.facebook.com/thebottomlineUK

 

 

 

 

 

Simple plan, the band we know from songs we used to listen to as rebellious teenagers still exists, so I visited the Oosterpoort in Groningen to see and hear what a Simple Plan show is like these days. Their latest album was released this year (‘Taking One For The Team’) and secretly I liked it, just as much as some of the old songs, like for example ‘Welcome To My Life’ and ‘I’m Just A Kid’. Would the audience be mostly of my age and would they attend the show for more than nostalgic reasons? This does not seem to be the case, because as soon as I set foot in the venue I run into one of my colleagues, who is about 10 years younger than I am but not any less excited. Front row are some girls with balloons wearing party hats, just like I am, because it’s the birthday of singer Pierre Bouvier. This is going to be quite the party!

DSC_0008But first The Bottom Line enters the stage. The band from the United Kingdom makes happy pop punk that at first hear doesn’t sound that special but is performed with a lot of energy. Despite the high temperature in the venue and this being the first act of the evening everybody in the audience happily jumps along. When a song follows where the singer asks everyone to give him the finger, everybody does and the whole crowd sings along to a cover of Wheatus’ ‘Teenage Dirtbag’ as well. The whole audience even takes part in the kind of cliché “you’re all going to kneel and when I tell you you’ll jump up”. If there were any people in the crowd that didn’t know The Bottom Line yet, they sure do know. The band must’ve gained some followers on Facebook or Instagram.

DSC_0056After a short break we hear a radio intro and ROAM enters the stage. Their music sounds like pop punk with a hardcore punk edge and is executed with a lot of energy. So much energy that the singer, by accident, kicks the guitar player and makes him lose his pick. A few songs later the singer makes a spontaneous backflip and then it’s time for an acoustic song. “We’re not used to playing songs acoustically but we’re doing it now anyway! No not thumbs up, get your phones up! It will only cost you about 5% battery, come on, you’ll still get home safely.” Followed by a joke about how all Dutch people ride bikes and how those are more dangerous than trams the song ‘Tracks’ is played; unfortunately the vocals were quite out of tune. Acoustic songs aren’t really their strong suit I’m afraid. After more non-acoustic songs that work much better (‘Hopeless Case’) the show abruptly comes to an end.

 DSC_0126When the stage has been rearranged again and I’ve taken a few photos of the balloons and the girls with party hats in the front row it’s time for Simple Plan. Since I spend the first three songs in the photo pit I don’t have much to say about ‘Opinion Overload’, ‘Jet Lag’ and ‘Jump’, besides that it sounded great and that I took some nice photos. Then they play the classic ‘I’d Do Anything’; the whole crowd claps along and the band shows their dance moves. “Thaaaanks! Hollaaaaand!” Pierre shouts, and luckily he corrects himself immediately by adding “Niederlaaaaand!” After a talk and a joke (“It really is my birthday today by the way, I’m 26, everything you found online is a lie.”) ‘Boom!!’ and ‘Welcome To My Life’ follow. Still the whole crowd passionately sings along to everything.

DSC_0188After a successful attempt to pronounce “Groningen” somewhat right the band plays ‘Take My Hand’ and ‘Kiss Me (Like Nobody’s Watching)’. While Pierre is catching a breath bassist David gets to say something: “Thanks! Are you having a good time so far? You guys are good dancers, groove with me!” Girls standing in the front row start singing ‘Happy Birthday’ which soon develops into ‘Bier en tieten’ (“Beer and tits”), which the band seems to appreciate. ‘Singing in the Rain’ follows; it’s clearly noticeable that not just singer Pierre’s voice is very much on par today, but that also the backing vocals of the rest of the band are great. The crowd still is not tired at all and everyone, including the sound guy behind the mixing desk in the back of the venue, dances along. After that song a party medley follows (with songs like ‘Don’t Believe It Just Watch’ and ‘I Can’t Feel My Face When I’m With You’). The support acts drag a big present on stage and they themselves are also wrapped in gift paper. A guy wearing nothing but boxer shorts jumps out of the present, holding a sign that says “Happy b-day!” Pierre gets a sign around his neck that says “Birthday boy” and there’s even a cake with candles. If he doesn’t feel like it’s his birthday yet I don’t know what else needs to be done in order to achieve that.

DSC_0162After the cake and the almost-naked guy have disappeared from the stage again the band plays ‘Can’t Keep My Hands Off Of You’, followed by ‘Nostalgic’. Pierre jumps into the crowd and while he keeps on singing as many people as possible make selfies with him. ‘Summer Paradise’ follows and suddenly there are giant beach balls, because what’s a party without giant beach balls? After the songs ‘Crazy’, ‘I’m Just A Kid’ and “Thanks for buying our album, or streaming it, or stealing it, or making love to it, we can only do this because of you,” the band leaves the stage, to come back after the “We want more!”-chanting that once again quickly develops into “Bier en tieten”. The encore exists of ‘Shut Up’, ‘Perfect World’, ‘This Song Saved My Life’ and one of my favorites: ‘Perfect’.

DSC_0278A Simple Plan gig equals a great night out. I’ve laughed, danced and I even had to wipe away a tear during ‘Perfect’. The band still performs with a lot of energy, fun and enthusiasm and that is mirrored by the crowd. The songs are well executed and the vocals are in tune. Despite the sexual innuendos every now and then (thank god not as many as at an All Time Low show) Simple Plan is great for a wide spectrum of age groups. Maybe it somehow works like a time machine, not just for part of the audience who gets to take a trip to memory lane, but also for the band who doesn’t seem to age that much.

 

Written by Veerle van Melsen for Albumfeeds.com

(These photos and more can be found on Albumfeeds’ Facebookpage.)

 

Simple Plan: https://www.facebook.com/simpleplan

ROAM: https://www.facebook.com/roamuk

The Bottom Line: https://www.facebook.com/thebottomlineUK

Geef een reactie